ВИДЕО

История на руското масонство през 18 век Виктор Белявский

Кои са първите известни руски масони? Какво е влиянието на Англия, Германив, Швеция?
Виктор Белявский е заместник велик майстор на Великата ложа на Русия.